Typ výletu: Arboréta
Obtiažnosť: ľahká
Spoplatnený vstup: Áno

Bezbariérový prístup

Ide o najvýznamnejšie dendrologické zariadenie Slovenska, v zbierkach ktorého sa nachádza viac ako 2300 druhov drevín zo Stredomoria, Ameriky, Afriky a Ázie.

Popis

Arborétum Mlyňany má rozlohu 67 ha a za chránený areál bol vyhlásený v roku 1951. V súčasnosti je arborétum vedeckým pracoviskom SAV. Arborétum bolo založené v roku 1892 uhorským šľachticom dr.Štefanom Ambrózy-Migazzim. Štefan Ambrózy sobášom s Antóniou Migazziovou získal veľkostatok, ku ktorému prikúpil dubovo-hrabový lesík vo Vieske nad Žitavou. V roku 1894 bola dokončená dominanta arboréta - Ambrózyho kaštieľ, a v roku 1905 bola ku kaštieľu dostavaná charakteristická veža. Ako popud k vybudovaniu arboréta boli Ambrózymu jeho časté návštevy a pobyty uprostred vegetácie južného Talianska. Spolu s Ambrózym sa na budovaní od začiatku podieľal aj odborný záhradník Jozef Mišák.

Pôdne pomery

Arborétum je situované na severnom okraji Podunajskej nížiny. Pôdne pomery arboréta, nie sú príliš vhodné na pestovanie sempervirentov, preto si zakladateľ arboréta nechal dovážať humus, a pre ihličnany a niektoré stálozelené dreviny rašelinu.
Arborétum Mlyňany leží na geologickom útvare mladotreťohornom a to na neogéne zastúpenom ílmi, pieskami a štrkopieskami.

Štruktúra plochy arboréta

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied má v súčasnosti rozlohu 67 ha. Jeho najstaršou časťou je Ambrózyho park, ktorý tvorí jadro parku. Postupne pribúdali aj ďalšie časti. Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a vedie Ambrózyho parkom, Severoamerickou a Východoázijskou plochou až k východu z parku.

Ambrózyho park

Rozloha Ambrózyho parku je 40 ha. Bol založený v pôvodnom dubovo hrabovom lesíku. Postupne sa vyrúbaval pôvodný porast a sadili ušľachtilé dreviny. Do súčasnosti sa zachovali okrajové časti pôvodného porastu. Park obsahuje unikátnu zbierku vždyzelených listnatých drevín a ihličnín. V tejto časti sa nachádza kaštieľ.

Východoázijská plocha

Už neexistujúca pagoda pri čínskom jazierku. Rozloha Východoázijskej plochy je 14 ha. Začala sa budovať v roku 1960.

Oddelenia:

Ďaleký východ
Severná Čína
Stredná Čína
Južná Čína
Himaláje
Kaukaz
Japonsko

Severoamerická plocha

Rozloha Severoamerickej plochy je 7,5 ha. Bola založená v roku 1974.

Kórejská plocha

Rozloha Kórejskej plochy je 5,5 ha. Je to najnovšia časť parku. Vedie cez ňu samostatný prehliadkový okruh. Bola založená v roku 1985.

Slovenská plocha

Rozloha Slovenskej plochy je 5 ha. Je to najnovšia časť parku, začala sa budovať v roku 1992. Vedie cez ňu náučný chodník, označený modrou farbou.

Dostupnosť

Nachádza sa v obci Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce.

Je prístupné pre verejnosť od apríla do septembra.


Druh výletu, možnosti

  • za kultúrou
  • s rodinou
  • do prírody

Prístupnosť v ročných obdobiach

  • v zime neprístupné

Prístupová cesta

  • asfaltová

Parkovanie

  • spoplatnené parkovisko

Hodnotenie

Žiadne hodnotenie